Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Čtvrtek 13. června 2024   
 Diskuzní fórum

Přestavba centra města

Aktuální fórum | Seznam diskuzních fór
dopis zastupitelům a starostovi
Autor:  Petr Giovagnoni
Datum:  19.02.2005 17:08:53
Pane Rynte, zastupitelé,
na posledním zasedání MZ jsem se pokusil přispět do diskuze na téma Centrum Kralup n. Vlt. a přestavba hotelu Praha na MěÚ. Je možné, že jsem své myšlenky neformuloval nejlépe, aby se nad nimi dala vyvolat diskuze či pouhá odpověď. Ale smést to celé ze stolu na základě vaší otázky „zda mám k dané věci kvalifikaci alespoň jako stavař či ekonom“ (má odpověď byla: budoucí stavař), a poté zakroutit jen hlavou a navrhnout pokračovat v dalším bodu plánovaného programu, jsem si možná nezasloužil, neboť má kvalifikace je především občan Kralup n. Vlt. To, že jsem nebyl schopen reagovat, je má chyba a je jedna z věcí, které se musím ještě naučit.
Ale ještě k mé kvalifikaci. Jsem student Fakulty stavební a uznávám, že moje kvalifikace na profesionální úrovni pro dané téma není velká. Podobně by tomu ale mohlo být i u odborné komise, která byla RM jmenována. Sedí v ní totiž chemik (pokud v komisi dotyčný není jako chemik, jako co tedy?), matematik (problémy s počty zastane i stavař, který bude vždy přesně vědět, co počítá), spousta(!) stavařů a další profese si nepamatuji. O kvalifikaci prvních dvou profesí by se tedy dalo polemizovat. Dalo by se polemizovat i o profesi stavař, neboť z vlastní zkušenosti vím, že urbanismus (nám všem jistě nejde jen o jeden objekt – hotel Praha) se na vysoké škole učí jen na pár oborech a to pouhý jeden semestr. A dříve to jistě nebylo o moc jinak.
Z toho si do praxe člověk mnoho neodnese. Mohu se ale mýlit. Je možné, že (naštěstí) všichni nominovaní mají s urbanismem zkušenost větší, než je jen řešení s využitím zbylé části pozemku či samotné stavby, jak to běžně v praxi bývá.
Abych upřesnil, co chci říci, domnívám se, že stavař do komise patří (jen počet stavařů mne zaráží). V současné fázi jde především o urbanismus.
Proto si myslím, že by bylo prozřetelné, kdyby se do odborné komise (bude-li dále využívána) vrátili alespoň dva architekti, kteří mají prokazatelné zkušenosti s podobným tématem.
Dále by nemuselo být na škodu, kdyby se v komisi objevil minimálně jeden ekonom, který by poskytl „know-how“ z hlediska financování. Na zasedání a ve Zpravodaji informujete, že s několikrát zmíněným ekonomem Huškem jste v kontaktu. Proč ho tedy nepozvat přímo do komise, aby poskytl své znalosti?
Může mi sice každý oponovat, že nikdo nebrání vstupu odborníka do komise. A já mu dám za pravdu. Ale nebylo přece úkolem RM sestavit kvalitní komisi, jak jim to ZM zadalo?
Požádal bych o zveřejnění kvalifikací jednotlivých členů komise.


Jinak bych se rád přimluvil za to, aby alespoň na internetu (kde se papírem neplýtvá), byly zveřejněny všechny zápisy z jednání RM a ZM v plné formě. Zápis typu: „odpověděl XY“, mi přijdou nedostatečné. Ostatní, kteří tam nebyli, by mohly dané odpovědi zajímat.
Podrobnější zveřejnění by si zasloužily i výsledky (důvody rozhodnutí) výběrových řízení. Jistě je možnost si tyto materiály prohlédnout, ale ne každý má v úřední hodiny čas se jít podívat. Internet nás ale časem neomezuje a nikoho tím jistě obtěžovat nebudeme.
Pak by se lehce předešlo, jistě lživým, spekulacím o korupci.

A nakonec připomínka k odpovědi starosty panu Kyllarovi ve Zpravodaji:
Kázat panu Kyllarovi, členu Kontrolní komise„důvěru za důvěru“ , by někoho mohlo vést k otázce: Jak si tedy práci této komise představujete?
Já osobně se domnívám, že pan Kyllar může trochu „boxovat pod pás“, ale hlavně rozhodovat o „padání hlav“. Zvoleným do Kontrolního výboru jste dali důvěru, aby kontrolovali. A ne aby vaší důvěru nějak spláceli.
Nakonec, pan Kyllar se na stránkách Zpravodaje vyjadřoval jako občan. Je smutné, že za to sklidil, zrovna od starosty, kritiku.

Oslovuji vás skrz toto diskusní fórum, neboť Zpravodaj ani zasedání ZM neslouží k možným (možno i osobním) diskusím, jak se v poslední době stalo. Tuto cestu jsem ale volil proto, neboť se chci se svými myšlenkami podělit se spoluobčany. Zde můžete pohodlně a s nadhledem reagovat. Je škoda, že doposud jste se , jako starosta či zastupitel, člen odborné komise, nepokusil ani jednou odpovědět.

K daným věcem nechť se vyjádří, kdo chce. Kritiku snesu a vyvrácení možných omylů přivítám. Vycházel jsem pouze z informací, které mi byly poskytnuty.
Ale jsem občan a vyjadřovat se mohu.Zde je to, co jsem chtěl sdělit na zasedání 9.2.2005 a o čem mluvím výše.

Rád bych se zamyslel nad prací našich zastupitelů, příp. zaměstnanců MěÚ, kteří právě zastupitelům podklady na jednání připravují. Opět se budu věnovat projektu „Centrum města Kralup n. Vlt. a přestavba hotelu Praha na MěÚ“.
Na posledním veřejném zasedání MZ bylo (nikoliv jednohlasně) schváleno uvolnění 600 tis. Kč na zaplacení šesti studií na projekt s názvem (viz výše) pro šest odbornou komisí vybraných architektů.
Celé to zní jako správná věc, ale je otázkou, zda je vše plně bez chyb. Například, jestli je v zadávacích podmínkách pro dané studie vše. Je otázkou, zda se například tyto podmínky obejdou bez přezkoumání budoucího ekonomického vývoje Kralup. Věřím, že jistě bude při hodnocení výsledků brán v potaz i zdejší územní plán, protože jinak některé jeho části mohou trochu ztratit na významu, a dále i odhad, zda jsou Kralupy tržně silné, aby se zamýšlené obchody či galerie (či jiné možnosti, nemusí být v centru pouze velká radnice, její parkoviště a snad park) uživily. Je také možné, že zpracovatelům ani nikdo neřekl, že kolem mlýnů (a kolem školy) by mělo v budoucnu vést i napojení na možný plánovaný obchvat Kralup. Stejně tak nemusejí vědět s kolika milióny by se mělo v budoucnu operovat a tedy se přizpůsobit daným možnostem. Rovněž tak zatím nemají nejspíš ani statický a geologický posudek, takže opět se ptám, nebudou možná dělat tu studii zbytečně a nebudou tedy za to zbytečně zaplaceni? A zpracuje celé centrum některý z nich pečlivě, když v zadávacích podmínkách je požadavek na zpracování okolí hotelu Praha v měřítku 1:500, 1:1000?
Ale pro shrnutí, tyto věci budou teprve řešeny, neboť právě ty studie mají poskytnout předběžný obraz pro to, co by v daném místě mohlo stát. Opět nic, v čem by měl být špatný záměr. Ale bylo opravdu nutné zbavit se 600 tis. Kč, když zjistíme, co by se nám mohlo líbit, a nakonec zaplatíme další částku za to, aby z výběrového řízení vzešlý architekt nové požadavky zpracoval (výsledek bude nejspíše závazný). Je ale i možné, že jedna z předložených studií bude natolik dobrá, aby se nakonec provedla. Taky cesta. Ale je tu i jiná cesta, která vede přes Komoru architektů, která by mohla vyhlásit soutěž o nej řešení zadarmo a dostalo by se nám spousty nápadů. A objednatel (město) má pak samozřejmě možnost výherce soutěže odmítnout. Věřím, že i ten, kdo byl nominován na zpracování a zpracoval by studii tak dobrou, že si ji město vybralo (jak jsem rozvíjel výše), by nejspíš i z této soutěže vyšel jako vítěz.
Ale pokud by se tedy zpracovával další projekt, kdy už budeme vědět, co „tam“ chceme, můžeme začít s realizací. Ale jak to zafinancovat? V současné době se uvažuje o dvou možnostech (možná je i jiná).
První je možnost je čerpat min. 50% z evropských strukturálních fondů na rok 2007. Na ty je ovšem nutný zpracovaný projekt, který se ale možná bude do konce roku 2006 „honit“ dalším zpracováním již zadaných studií, ačkoliv možnost Komory architektů by věc urychlila požadavkem na konkrétní projekt (nemluvě o tom, že by i zadávací podmínky od města požadovala dostatečné – viz. posudky statické, geologické, možné“tržní síly“ a vlastní požadavky).
Další možnost je použít pouze vlastní peníze na přebudování hotelu Praha a okolí poskytnout různým investorům, aby si z vlastních prostředků postavili své „něco“. Město jim sice může říci, co, kde a jak zhruba by „to“ mělo vypadat, ale tím vlastně daného investora odkazují na služby architekta, na základě jehož studie město dané parametry zadalo. Jinak by se nový architekt mohl dostat do rozporu se zákonem O ochraně autorských práv (doufejme, že město bude vlastníkem autorské licence na danou studii) . Jinak je na našem vlastním uvážení, že pokud by v daných místech mělo opravdu něco stát, zda se najde investor, který bude chtít něco postavit (nájem může být ekonomičtější) na pozemku, který mu nebude patřit (pokud by mu byl prodán, může si postavit, co chce, a pak budou veškeré studie na nic)? Je ale možné, že danému investorovi bude nabídnuta daňová úleva (to je běžná legální věc), když bude podnikat v Kralupech. Nevidím důvod, proč to nezkusit. Může třeba pak prostory pronajímat (doufejme, že to budou i byty). Je ale nutné dané věci posoudit, abychom neměli nové nevyužívané budovy (nebo také žádné či v prostoru ojedinělé) v reprezentativní části města.
Věřím ale, že všichni naši zastupitelé se danými věcmi zabývají se svědomím dobrého hospodáře, neboť ví, že my všichni jsme jim dali naší plnou důvěru, a že všichni zaměstnanci MěÚ jim vytváří podmínky a podklady pro jejich práci.
Věřme jim všichni. Jistě ví, co dělají.

Petr Giovagnoni

Berte, prosím, výše psané řádky jako prostou úvahu. Pokud by se chtěl někdo zamýšlet se mnou a reagovat na má ale, nechť využije : giop@seznam.cz, či ať rovnou osloví zastupitelstvo při každé příležitosti, kterou mu jistě nikdo neodepře, dokud se mu nedostane uspokojivé odpovědi.

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  Oriana
Datum:  12.03.2005 22:10:34
Milý Petře,
je sice pravdou že zde šetříš papír, ale jinak to vidím jako ztrátu času.
Snad si nemyslíš že pan starosta má čas se vybavovat s občany na nějakém "chatu" ??? Ten musí hlavně oponovat těm co s ním nesouhlasí, hodně času mu také zabere klanění se u pomníků a hraní pro důchodce.
Jinak se zdá, že na tomto městě mu záleží velmi málo a na občanech ????

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  Marcela
Datum:  12.03.2005 23:38:56
Je velice smutné, že blaho města a spoluobčanů, o kterém vedení města tak rádo vypráví, je kdesi hodně vzadu na seznamu jeho priorit. Tedy pokud se tam vůbec vešlo. Je špatné, že město platí příliš velký nájem za své kanceláře, ale nevědělo to dřív? Rovněž je špatné, že velice nehospodárně hospodaří s penězi, které by měly sloužit blahu občanů. Takže: nepřipadá mi zrovna ekonomické nejprve za horentní sumu rekonstruovat hotel a pak ho za další, mnohem větší nehorentní sumu rekonstruovat znovu, jen aby město mělo reprezentativní budovu! Vážení zastupitelé, to, jak město působí na své občany i navenek, nezáleží, obrazně řečeno, na fasádě domu, nýbrž na tom, nakolik reprezentativní jsou jeho zastupitelé. Jistě, jsou města, která mají krásné náměstí a jsou hezká, ale je to dáno jejich historií. Bohužel Kralupy nejsou pěkným městem (to věděl už J. Seifert) a obávám se, že násilná přestavba centra města na náměstí by nemusela pro naše město dopadnout lichotivě. Nebylo by lepší vycházet z toho, co máme? Věcí k nápravě a zkrášlení se najde jistě celá řada. Jde jen o to chtít.

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  Anonym
Datum:  21.07.2005 20:46:27
Co to je přípravný výbor?Je to pár lidí co sledují své zájmy,nebo jsou to obětaví občané co se snaží prosadit dobro,a to i cestou manipulace?
Proč manipulace?
-v přípravném výboru jsou nebo ho podporují lidé kteří si o sobě myslí že jsou morální nebo intelektuální elita města a tuto svou aurolelu dávají na odiv na cestě ke svým cílům,honosí se tituly či funkcemi ale ty o člověku mnoho neřeknou,spíše naopak,řekněte si pouze jejich jména a odmyslete si jejich funkce,co o nich víte?Co víte o jejich morálních kvalitách?
-lidé v přípravný výboru jsou v současné době podporováni kolem třítisíc obyvatel města,(z nichž si myslím že většina to podepsala kvůli naslibované téměř jedné miliardě korun,to že neslibovali nic určitého je pouze slovíčkaření),což je menšina,šikovnou otázkou bude jediná správná odpověď v referendu ANO,takže se z menšiny stane síla která změní rozhodnutí většiny(ať z různých pohledů špatné či ne,to je jedno).Kdo se ptá jestli zbývajících cca 11000lidí(co já vím kolik je v Kralupech voličů)souhlasí s návrhem,či to nazvat cestou této třítisícové menšiny,znovu opakuji že naslibované peníze v tom jistě hrály roli,pokud ne nejdůležitější tak důležitou(hodně peněz zadarmo-motto současnosti,je to prostě v lidech,proč naletí na různé podvodné hry a soutěže,protože je zaslepí ta možnost peníze snadno a rychle bez námahy)A to je důvod proč vám to tolik lidí podepsalo,kdyby o tom pouvažovali tak začne hlodat,opravdu je to tak hezké jak píšou,to přece nemůže být tak jednoduché,podepiš arch,vhoď ANO,a hop,máme miliardu na naše nové hezké centrum,a všimli by si různých AŽ,MOŽNÁ adalších pojistek.

Toto je pouze subjektivní názor Anonyma,který nechce nikoho urazit,pokud se ale cítíte dotčeni,váš problém.

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  dred
Datum:  21.07.2005 21:02:43
Že vás baví psát takový dlouhý kusy.

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  UDIVENEJ roz.UDIVENÁ
Datum:  21.07.2005 21:39:57
...voni už maj i na záchytce internet, anonyme????

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  Anonym
Datum:  22.07.2005 17:42:02
pro UDIVENEJ roz.UDIVENÁ
Dle vašeho jména či přezdívky soudím že jste moc rozumu nepobral.
A jestli mají na záchytce internet to fakt nevím.Zkuste se tam optat jestli to chcete opravdu vědět.

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  Anonym
Datum:  22.07.2005 18:50:24
Město není třeba kritizovat,na to tu máme Vás a Vám podobné(a to je dobře),ale jen chci narušit váš obraz "Těch správných hochů co to dělají správně",protože vy si třeba v případě Té částky vyloženě když ne vymýšlíte tak propagandisticky říkáte jen to co se vám hodí(a to není dobře).
A takové výmysly jako že částka se může navýšit až na 960milionů,jak jste to chtěli dokázat když se ta částka měla rozdělit(už rozdělila) mezi několik(5?)projektů 5ti měst.
Jistě řeknete že to byla vize promítnutá lidem.
On je rozdíl napsat AŽ 960milionů
nebo cca 200milionů
hlavně ať je to referendum,však se to potom nějak zakecá,a i když město dotace nedostane(na všechny se nedostane a jistě i horší města a městečka třeba po ůtlumu těžkého průmyslu,těžby,která budou žádat o dotace)tak řeknete-Měli jsme vizi,nevyšlo to,ale dělali jsme to dobře.

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  dred
Datum:  22.07.2005 21:42:50
Udivenej roz. Udivená je druh mimozemského hermafroditu tak to omluvte.

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  Petr Giovagnoni
Datum:  23.07.2005 13:59:32
Milý anonyme,
k těm penězům jsem se vyjádřil.....
Je to nakonecjen detail, neb lidé nepodepisovali nic (podpisovou listinu), kde by byla uvedena částka, takže nikomu se nic neslibovalo.
Bylo to jen na informativnim letáku (uvedeno jako možnost).
Nakonec celé referendum má řešit především koncepci a ne peníze.
A položme si otázku. Ty peníze by beztak získalo město. Proč se tedy město nesnaží být 100% připravené na rozdělování těch částek?

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  dred
Datum:  23.07.2005 19:47:16
Protože snaha se cen(n)í...

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  Anonym
Datum:  25.07.2005 18:58:38
A hele těch 960milionů je najednou detail ke kterému se už nebude vyjadřovat.Svůj ůkol splnily tak pšš,nikdy jsme žádné peníze neslibovali,slíbili jsme pouze iluzi.Ale mně zajímá tyto části vašeho propagandistického letáku:

...Výše zmíněné usnesení ohrožuje rekonstrukci celého centra města. Přestaví-li se totiž nejdříve hotel Praha na městský úřad, nezbudou peníze na rekonstrukci celého centra, které by se jinak daly pomocí dotací ze strukturálních fondů znásobit až na celkovou částku 960 mil. Kč*!

*Částka 960 mil. je orientační a vychází ze současných pravidel dotací ze Strukturálních fondů EU poskytovaných na rekonstrukce měst a z následujícího propočtu: 120 mil. spoluúčast města, 120 mil. podpora kraje, 720 mil. dotace ze strukturálních fondů ve výši 75 % výdajů. Podmínky poskytování dotací ze Strukturálních fondů EU se mohou v čase měnit.


Jak jste to proboha chtěli znásobit když opakuji 960milionů je částka pro celou ČR a pro cca 5 projektů???
Matice rozumim ale tady jsem v koncích.
Prosím pomozte nechápu ten postup jak znásobit našich asi 140milionů na 960milionů.

Pokud tohle není příslib tak je to prostě vějička k nalákání nepřemýšlející masy,jinak to nevidím,a to slovíčkaření že nic nebylo slíbeno,a že starosta taky sliboval že rekonstrukce bude za 15milionů tak to dělá malý harant přistižený při lži,snaží se z toho vymluvit a přenést pozornost na někoho jiného(platí snad že když lže nebo si vymýšlí někdo jiný tak že můžu tím omluvit své lži či výmysly????).

Pokud vím původně šlo o radnici a vy jste z toho udělali politický problém přestavby centra která by jistě nějaký ten rok ještě počkala,město má určitě i jiné starosti,problém radnice(podle starosty),třeba nevyhovující koupaliště,staré vybavení krytého bazénu ať uvedu dva problémy,kromě obligátního špatného stavu chodníků či silnic.Ale ne budeme přestavovat centrum do jakési napodobeniny architektury nearchitektury pražských"metropolí"a nákupních středisek+ zastavíme volné plochy kolem města Teskem a do budoucna všemi možnými i nemožnými sklady či velkoprodejnami,protože po nasycení trhu a poklesu poptávky po zboží ve velkých městech přichází na řadu v jménu byznysu a obchodu a tedy nových tržeb i malá města.Ale budeli tu vše jako ve velkoměstě,nezmizí to proč člověk radši žije zde než v Praze,ten klid,žádný spěch,ta vyjímečnost toho rozdílu,my jsme v Kralupech,a jedeme do Prahy.ano na chvíli se to tam dá přežít a ty nekonečný obchody a ten obrovský pohyb vás i tak něják okouzlují ale kdybych se zeptal jestli byste žili v Praze a tam pracovali tak by vás tam asi moc nechtělo.Ale když všechny klady ale i zápory budeme mít tady tak nerozeznáme za chvíli rozdíl a všechno bude na jedno brdo.

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  Anonym
Datum:  02.09.2005 20:38:06
Vážený pane Giavagnoni,kralupáku co máte město rád,ve kterém volebním okrsku půjdete k referendu?

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  Petr Giovagnoni
Datum:  02.09.2005 20:52:21
Vážený Anonyme,
příště moje jméno zkopírujte...... ulehčíte si tim práci a odepřete mi úsměv... ale nevadí....
Právě proto, že mám své město rád, bych chtěl jít hlasovat ve všech okrscích každou hodinu aspoň jednou....
Ale půjdu jen jednou tam, kam chodim vždycky volit.... A kampak půjdete vy?

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  dred
Datum:  06.09.2005 20:21:00
Já půjdu do hospody.

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  Anonym
Datum:  07.09.2005 20:20:33
Ještě nevím,možná se půjdu projít.

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  Michelin
Datum:  15.09.2005 14:42:47
Půjdu se projít a zúčastním se referenda.

Re: dopis zastupitelům a starost
Autor:  dred
Datum:  15.09.2005 15:05:44
Já půjdu z hospody domů

Odpovědět na tento příspěvek
Vaše jméno:
Váš Email:
Nadpis:Re: dopis zastupitelům a starostovi

TOPlist