Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Čtvrtek 13. června 2024   
 Diskuzní fórum

Přestavba centra města

Aktuální fórum | Seznam diskuzních fór
Prohlášení vedení města k záměru
Autor:  Vízdalová
Datum:  21.03.2005 14:35:48
V současné době je kralupské veřejnosti předkládána „Výzva občanům Kralup n.Vlt.“, která se snaží občany města negativně informovat o přípravě rekonstrukce centra města a zároveň žádá občany, aby v podpisových listinách podpořili vyhlášení místního referenda, s cílem pozastavit dosavadní usnesení zastupitelstva města, týkající se rekonstrukce centra města.

Tato akce je organizována sedmičlenným přípravným výborem, se zmocněncem RNDr. A. Plecháčkem, členem ZM.V přípravném výboru je i místní architektka, která se neúspěšně ucházela o zpracování architektonicko–urbanistické studie „Centrum města Kralup n.Vlt. a pře-stavba budovy bývalého hotelu Praha na městský úřad“. Zadávací podmínky studie budou zve-řejněny v dubnovém kralupském Zpravodaji.

Tvrzení a údaje obsažené v této výzvě občanům i v podpisové listině jsou podle našeho ná-zoru matoucí, neúplné a v případě uvádění ztráty možnosti získání až 960 mil. Kč (v souvislosti s podsouvanou informací, že většina zastupitelů učiněnými kroky zabraňuje získání finančních prostředků z fondů EU), dochází k šíření poplašné a nepravdivé zprávy.

Město se vždy snažilo získat pro své občany maximum všech možných dotací (např. letos 35 mil. Kč na výstavbu domu s pečovatelskou službou a 5,5 mil.Kč na obnovu požární techniky a výstavbu nové požární zbrojnice). Možné dotace z fondů EU na financování přípravných kroků k řešení rekonstrukce centra města hledáme již v současné době, např. ve spolupráci s partnerským městem Hennigsdorf v rámci programu Interreg IIIB CADSES.

Z těchto důvodů město potřebuje v nejbližší době mít zpracované odborné studie od uznávaných architektů (členů České komory architektů). Zadané studie budou během měsíce června t.r. předloženy kralupské veřejnosti k vyjádření, tj. „do rukou samotných občanů Kralup“(citace z „Výzvy občanům Kralup n.Vlt.“.). Nejedná se o „rychlý vznik nového městského úřadu na úkor systémového řešení celého centra“, (citace z „Výzvy občanům Kralup n.Vlt.“.)ale o první konkrétní krok po spleti dohadů, různých názorů a hledání kompromisu v možném zadání.

„Peníze na rekonstrukci celého centra“ (citace z „Výzvy občanům Kralup n.Vlt.“.)určitě naše město nikdy mít nebude a také tato činnost není v souladu s posláním a úkoly samosprávy města. Město bude muset hledat soukromé investory, kterým se jednotlivé objekty prodají, či pronajmou k realizaci schválených a předem smluvně zajištěných záměrů města.

V systému zastupitelské demokracie si plně uvědomujeme naši odpovědnost za důvěru, kterou jste nám dali v komunálních volbách. Místní referendum je svou organizací a finančními náklady srovnatelné s pořádáním komunálních voleb, jen s tím rozdílem, že tyto náklady by muselo město uhradit ze svého rozpočtu, na úkor jiných potřebných investic.
Mgr.Pavel Rynt, starosta města, Ing. Josef Materna, Ing. Evžen Listík, místostarostové

Re: Prohlášení vedení města k zá
Autor:  Ing.arch. Květuše Berková
Datum:  21.03.2005 16:19:14
Velmi oceňuji, že vedení města uveřejnilo své prohlášení ve veřejné diskuzi (i když je mi trochu líto, že až 3 dny poté, co bylo vylepeno po městě). Mám tak možnost uvést na pravou míru některá fakta v něm uvedená.

1. "Místní architektkou" se býti necítím. Po absolování FA ČVUT jsem spolupracovala převážně s pražskými architektonickými ateliery a v Praze nyní provozuji i svou vlastní projekční kancelář. Nicméně jsem jedním ze dvou architektů - občanů Kralup.

2. Město Kralupy dne 25.1. 2005 formou dopisu oznámilo cca 25 architektům (které nominovala odborná skupina sestavená Radou města) svůj "Záměr zadat zpracování architektonicko-urbanistické studie Centrum města...." a oslovilo je, zda mají zájem stát se zhotovitelem uvedené studie (dopis na požádání zašlu). Mezi oslovenými byl i architektonický atelier "A.D.U. atelier s.r.o", jehož jsem zaměstancem a jednatelem. S radostí, že se zadává CELÉ CENTRUM, NE JEN RADNICE, jsem jménem firmy náš zájem potvrdila. Vzhledem k tomu, že mezi oslovenými byli renomovaní architekti (někteří mí bývalí pedagogové), jsem se získáním této zakázky nikdy příliš nepočítala :)).
Co mě ale opravdu mrzí je fakt, že zadána byla především stavba radnice formou přestavby a přístavby hotelu Praha (požadovány výkresy v měřítku 1:100, tři povinné perspektivní pohledy), zatímco urbanistické řešení centra zůstává v pozadí (požadovány jsou jen situace v měřítku 1:1000 a 1:500).

Re: Prohlášení vedení města k zá
Autor:  Anonym
Datum:  21.07.2005 20:44:48
Co to je přípravný výbor?Je to pár lidí co sledují své zájmy,nebo jsou to obětaví občané co se snaží prosadit dobro,a to i cestou manipulace?
Proč manipulace?
-v přípravném výboru jsou nebo ho podporují lidé kteří si o sobě myslí že jsou morální nebo intelektuální elita města a tuto svou aurolelu dávají na odiv na cestě ke svým cílům,honosí se tituly či funkcemi ale ty o člověku mnoho neřeknou,spíše naopak,řekněte si pouze jejich jména a odmyslete si jejich funkce,co o nich víte?Co víte o jejich morálních kvalitách?
-lidé v přípravný výboru jsou v současné době podporováni kolem třítisíc obyvatel města,(z nichž si myslím že většina to podepsala kvůli naslibované téměř jedné miliardě korun,to že neslibovali nic určitého je pouze slovíčkaření),což je menšina,šikovnou otázkou bude jediná správná odpověď v referendu ANO,takže se z menšiny stane síla která změní rozhodnutí většiny(ať z různých pohledů špatné či ne,to je jedno).Kdo se ptá jestli zbývajících cca 11000lidí(co já vím kolik je v Kralupech voličů)souhlasí s návrhem,či to nazvat cestou této třítisícové menšiny,znovu opakuji že naslibované peníze v tom jistě hrály roli,pokud ne nejdůležitější tak důležitou(hodně peněz zadarmo-motto současnosti,je to prostě v lidech,proč naletí na různé podvodné hry a soutěže,protože je zaslepí ta možnost peníze snadno a rychle bez námahy)A to je důvod proč vám to tolik lidí podepsalo,kdyby o tom pouvažovali tak začne hlodat,opravdu je to tak hezké jak píšou,to přece nemůže být tak jednoduché,podepiš arch,vhoď ANO,a hop,máme miliardu na naše nové hezké centrum,a všimli by si různých AŽ,MOŽNÁ adalších pojistek.

Toto je pouze subjektivní názor Anonyma,který nechce nikoho urazit,pokud se ale cítíte dotčeni,váš problém.

Odpovědět na tento příspěvek
Vaše jméno:
Váš Email:
Nadpis:Re: Prohlášení vedení města k záměru

TOPlist