Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Čtvrtek 13. června 2024   
 Diskuzní fórum

Přestavba centra města

Aktuální fórum | Seznam diskuzních fór
Otevřený dopis členům přípravnéh
Autor:  Vízdalová
Datum:  29.04.2005 13:58:53
V pondělí 25. 4. 2005 jsem byl osobně panem RNDr. Plecháčkem - předsedou přípravného výboru pozván na setkání s občany s tím, že se má konat ve čtvrtek 28. 4. 2005 ve Společenském domě Vltava. Protože jsem již koncem března (společně se svými místostarosty) přislíbil osobní účast na „Dnech Komárna“ v našem partnerském městě, pokládám za slušné omluvit svoji nepřítomnost na debatě k problematice rekonstrukce centra Kralup. Zároveň jsem byl také vyzván, abych si připravil krátký příspěvek k objasnění dosavadního a plánovaného postupu v této záležitosti. Proto zasílám následující stanovisko:
Nutnost výstavby nového MěÚ vyvolalo několik rozhodnutí státních orgánů, které nám nejdříve neumožnily zprivatizovat budovu bývalé ubytovny ČD - dnes areál hotelu Sport (zde MěÚ sídlí od roku 1990). Dále to bylo rozhodnutí o zrušení okresních úřadů v roce 2000 a přenesení mnoha agend státní správy na naše město s povinností zajišťovat je i pro dalších 17 okolních obcí.
Dnes se tento problém stal „záchytným bodem“ pro část členů zastupitelstva. Od podzimu loňského roku je pod záminkou řešení - neřešení centra města vedena předčasná volební kampaň, v které se zároveň odráží vlivy současné celostátní politické situace. Zároveň se daří i lacinému populismu. Všichni v Kralupech přece chtějí hezčí centrum a získat peníze z fondů EU apod. Své stanovisko jsem již vyjádřil ve zveřejněném „Prohlášení vedení města k záměru vyhlásit místní referendum“. V propagačních letácích „Proč referendum?“ je znovu množství polemických názorů a nepřesných údajů. Tak například: prodejem akcií Unipetrolu a.s. nezískalo město 140 mil. Kč, ale pouze 134.194.456 Kč a k dnešnímu dni je k dispozici pouze již 80.164.282 Kč (koupě hotelu Praha - 9,5 mil. Kč, půjčka na 7 let na výstavbu domu s pečovatelskou službou na Cukrovaru - 34,876 mil. Kč, odkoupení areálu kralupského mlýna - 10 mil. Kč).
Pan architekt Skalička předkládá odborné odhady nákladů na případnou přestavbu OD Máj na MěÚ. Nezjistil si však, že celkové náklady na koupi a dosavadní stavební úpravy OD Máj byly již přes 40 mil. Kč. Po povodni bylo investováno do rekonstrukce celého 2. patra (zřízen archiv MěÚ a hlavně nové prostory základní umělecké školy) téměř 5 mil. Kč. Většina těchto finančních prostředků byly popovodňové dary humanitárních organizací a nadací. Toto „odstranit“ by bylo přinejmenším neetické.

Vážení spoluobčané,

třináct demokraticky zvolených zastupitelů (kteří většinou pracují v samosprávě již delší dobu a také již něco pro své spoluobčany vykonali) svým rozhodnutím učinilo pouze první krok k realizaci záměru, který nikoho nepoškodí. Musím také připomenout, že máme příslib úhrady zadaných studií z partnerského města Hennigsdorfu a další možné dotace z fondů EU z programu Interreg III B CADCES. Termín odevzdání zadaných 6 studií je 31. květen 2005 (zadání bylo zveřejněno v dubnovém kralupském Zpravodaji). Já osobně (a doufám, že i ostatní členové zastupitelstva) jsem připraven nad těmito studiemi o budoucnosti centra věcně diskutovat. Vyhlášením referenda se diskutovaná problematika nevyřeší, pouze možná hodně oddálí. Čekání na nějaké dotace až do roku 2010 je zavádějící. Prioritní a pro občany nejvíce prospěšný je nový MěÚ „pod jednou střechou“, postupný útlum průmyslové výroby v řešeném území, minimální likvidace historicky cenných průmyslových objektů a jejich nové využití na bydlení, obchody, kulturu apod., což by jistě přispělo i k „oživení“ našeho městského centra.
Nic za nás nevyřeší architektonická soutěž bez konkrétního zadání. Připomínám však, že v příštím roce 2006 můžeme „chtě nechtě“ řešit problém, kam přemístit MěÚ (z hotelu Sport) - hledat další provizorium??, protože v nájemní smlouvě je roční výpovědní lhůta.

V Kralupech nad Vltavou dne 27. 4. 2004 Mgr. Pavel Rynt, starosta města

Re: Otevřený dopis členům přípra
Autor:  Tomáš Marný
Datum:  02.05.2005 08:34:20
Vážený pane starosto,
ve Vašem oznámení ze dne 27.4. mě zaujala část věty ......postupný útlum průmyslové výroby v řešeném území..... pokud je mi známo tak MěÚ vydal předběžný souhlas s výstavbou gigantického lihovaru v prostorách, které se bezprostředně dotýkají území budoucího centra. Domnívám se, že si trochu protiřečíte a obávám se, že nevíte jaký dosah schválená výstavba a provoz bude mít na tuto městskou část. Malé doporučení. Jedte se v rámci služebních povinností podívat do Francie, do Obilného lihovaru Provins, který je součástí koncernu Sucreries et Destilleries de l´Aisne ( kontakty získáte v cukrovaru v Dobrovicích ). DOPORUČUJI!!!!!!!!!!

Re: Otevřený dopis členům přípra
Autor:  Anonym
Datum:  05.05.2005 19:23:05
Přesto všechno na mně lidé točící se kolem p.Plecháčka působí rozporuplně(vše je jen a jen můj subjektivní pohled a názor,nikoho neobviňuji)
Dostanou se do zastupitelstva ve volbách po povodních(kdyby nebyly povodně tak by tam určitě nebyli v tak hojném počtu)
Mají dva místostarosty (v současné době spíše „měli“)
A začíná bordel.Dostávají se do rozporu se starostou.
Jsou mladí(mladší)dynamičtí,plni elánu a cítí se neohroženi.
Leč stará garda v čele se starostou jejich první nápor s těžkými ztrátami odráží.
Srazí dva místostarosty z vrcholů moci.
p.Veselý jistě nekandidoval aby byl jen obyčejný,tj řadový zastupitel,rezignuje tedy protože tam již není co pohledávat,kromě mravenčí práce v ZM.To není jako rozhodovat z pozice místostarosty.
Ti druzí mění taktiku,nesnaží se již vzít radnici přímým útokem.Dočasně se stahují a vyčkávají na vhodný okamžik,na chybu která by jim umožnila plně starostu a jeho kliku zdiskreditovat a sebe ukázat v lepším světle.Vezmou to tedy oklikou až po důkladné přípravě(kampani)s cílem správně naladit veřejnost,protože vědí že budou potřebovat její nemalou podporu.
Tito lidé také vědí že další neuvážený krok už nemohou riskovat.Kdyby to nevyšlo tak jsou politicky odepsáni.Po debaklu jež utrpěli na radnici,tak po debaklu a ostudě(o minimálních volebních preferencích nemluvě)strany na jejíž kandidátce kandidovali buď jako členové nebo nestraníci,jež sice může být vnímána jen na celorepublikové úrovni,ale určitě je hodně lidí co při volbách toto přenášejí i do politiky komunální(např.důvěryhodnost atd.).
A tady jim starosta svou neohrabaností až samolibostí poskytl přímo ideální příležitost,
aby byli před volbami vidět jak se starají o blaho města.
Starosta mohl přece pomalu připravit anketu na téma „vyhovuje vám radnice na současném místě?Co takhle ji přestěhovat?Kam byste ji chtěli?Co takhle do bývalého hotelu Praha?“.
A měl by čas politicky manévrovat,ale jakmile to samolibě urychlil tak se tohoto chytla „opozice“a je to všechno řešeno v uměle vyvolávaném nedostatku času.Operuje se s tím že teď můžeme získat z dotací až 75% později již prý jen(možná)50% částky na přestavbu.Není prý čas ztrácet čas(volby jsou blízko?).
A jak se počet podpisů blíží k počtu nutnému k vyhlášení referenda tak přípravný výbor pomalu zveřejňuje dodatkové informace(viz leták).Mluví se nikoli jako na začátku kampaně o tom jak starosta a většina zastupitelů svým nezodpovědným přístupem připravuje naše město o až 960mlKč.,ale o tom že šance Kralup na získání dotace jsou vysoké a že budou vyšší.Cožpak nejsou města s horšími centry či problémy jež budou také žádat o dotace?
Dá se to tedy pochopit i tak že je tu i šance(nepochopil jsem jestli velká,malá či bezvýznamná),že dotaci město nedostane.Ale oni hrají a doufají že vyhrají( i volby 2006?)
Ale co když ty peníze prohrají?Dotace nebudou?
Nevěšte hlavu,pokud si město vezme úvěr(a prodá třeba nějaké akcie,co ještě má,či pozemky,cokoli)tak mu zbytek ochotně půjčí,či spíše výhodně zainventují soukromí investoři.
Třeba p.skorostarosta V.Veselý.
A hurá,máme tu podnikatelsky výnosnou oblast a tedy i byznys.Spoléhat v současné době na transparentnost všech těch „nezávislých“ ať už studií,odborníků,výběrových řízení a všech zainteresovaných osob a kdoví čeho ještě je odvážné,nicméně já na ni přesto spoléhám.
I když za slovo „nezávislý“ se dneska taky schová všechno.
A na přestavbě hotelu vydělá jedna firma,navíc financování bude jistě pod drobnohledem „opozice“.
Kolik lidí(firem)si namastí kapsy při kompletní přestavbě?(čím větší zakázka a více firem tím větší finanční nepřehlednost).
Navíc starostu spousta lidí nemá ráda a zaručené zprávy jak toto(kauza hotel či náměstí)dělá blbě zatímco ti co to chtějí dělat dobře jsou utlačováni(zastrašováni,diskriminováni,šikanováni,věšeni na lampách…)jim tyto lidi zaručeně přivedou k podepsání petice a poté k odpovědi v referendu „ANO“.
I ta otázka v referendu,pokud bude,je nastavena divně(odborníci psychologové asi pomohli).
V podstatě si na ni zkuste sami pro sebe odpovědět „NE“,budete si chvíli připadat jako hlupák.
Nevybíráte mezi dvěma rovnoprávnými možnostmi,ale mezi možností dobrou a možností špatnou.(ale toto je přece subjektivní dojem co je správné a co ne)
Ale když se nad tím znovu zamyslíte tak „NE“je z mého pohledu volba menšího zla.
Protože v otázce se operuje s neurčitými a různě pochopitelnými pojmy typu „koncepčně“, „maximální využití“, „či jiných fondů“(jakých?soukromých?)atd.Když už budu pro tak nechci „maximální využití“ jež se může zítra změnit na třeba 10milionů Kč.,ale chci tam oněch uváděných až 960ml.Kč.
Položil bych otázku jinak,třeba:

Chcete stavební změny v centru města jež se svými následky dají nazvat přestavba centra?Chcete tam proinvestovat spoustu našich peněz,a možná i peněz z fondů EU jichž by v ideálním případě bylo až 960milionů Kč.
Nevíme sice co tam chceme mít ale nezávislá architektonická studie nám to ujasní.
Chcete pozastavit dosavadní postup části vedení radnice který toto ohrožuje?
přípravný výbor a přátelé Kralup

Re: Otevřený dopis členům přípra
Autor:  Anonym
Datum:  21.07.2005 20:44:19
Co to je přípravný výbor?Je to pár lidí co sledují své zájmy,nebo jsou to obětaví občané co se snaží prosadit dobro,a to i cestou manipulace?
Proč manipulace?
-v přípravném výboru jsou nebo ho podporují lidé kteří si o sobě myslí že jsou morální nebo intelektuální elita města a tuto svou aurolelu dávají na odiv na cestě ke svým cílům,honosí se tituly či funkcemi ale ty o člověku mnoho neřeknou,spíše naopak,řekněte si pouze jejich jména a odmyslete si jejich funkce,co o nich víte?Co víte o jejich morálních kvalitách?
-lidé v přípravný výboru jsou v současné době podporováni kolem třítisíc obyvatel města,(z nichž si myslím že většina to podepsala kvůli naslibované téměř jedné miliardě korun,to že neslibovali nic určitého je pouze slovíčkaření),což je menšina,šikovnou otázkou bude jediná správná odpověď v referendu ANO,takže se z menšiny stane síla která změní rozhodnutí většiny(ať z různých pohledů špatné či ne,to je jedno).Kdo se ptá jestli zbývajících cca 11000lidí(co já vím kolik je v Kralupech voličů)souhlasí s návrhem,či to nazvat cestou této třítisícové menšiny,znovu opakuji že naslibované peníze v tom jistě hrály roli,pokud ne nejdůležitější tak důležitou(hodně peněz zadarmo-motto současnosti,je to prostě v lidech,proč naletí na různé podvodné hry a soutěže,protože je zaslepí ta možnost peníze snadno a rychle bez námahy)A to je důvod proč vám to tolik lidí podepsalo,kdyby o tom pouvažovali tak začne hlodat,opravdu je to tak hezké jak píšou,to přece nemůže být tak jednoduché,podepiš arch,vhoď ANO,a hop,máme miliardu na naše nové hezké centrum,a všimli by si různých AŽ,MOŽNÁ adalších pojistek.

Toto je pouze subjektivní názor Anonyma,který nechce nikoho urazit,pokud se ale cítíte dotčeni,váš problém.

Odpovědět na tento příspěvek
Vaše jméno:
Váš Email:
Nadpis:Re: Otevřený dopis členům přípravnéh

TOPlist