Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Sobota 23. září 2023   
 Diskuzní fórum

Přestavba centra města

Aktuální fórum | Seznam diskuzních fór
Odpověď na otevřený dopis p. sta
Autor:  Přípravný výbor referenda
Datum:  02.05.2005 22:00:04
1.
My i ostatní účastníci setkání se pozastavujeme nad faktem, že jste nepovažoval debatu s občany za natolik vážnou záležitost, aby se jí zúčastnil alespoň jeden z kompetentních představitelů vedení města nebo člen odborné skupiny.

2.
Situace v Kralupech skutečně odráží vlivy celostátní politické situace. Lidé v politických funkcích často zapomínají na zodpovědnost vůči těm, kteří si je do těchto funkcí zvolili.

3.
Ano, všichni chceme hezčí centrum a peníze z EU. My navíc chceme, aby se podnikaly kroky, které k tomuto cíli vedou.

4.
Částka cca 140 mil. znamená přibližně 140 mil. Pokud by zastupitelstvo města dodrželo své usnesení a ponechalo finance na přestavbu centra města, částka včetně úroků by se tak dramaticky nezmenšila.

5.
Investice 40 mil. Kč v minulosti není věcí ing.arch. Skaličky, který pouze nabízí jinou možnou variantu řešení za stávající situace. Naskýtá se naopak otázka, zda bylo oněch 40 + 5 mil. Kč investováno účelně.

6.
Záměrů, které nikoho nepoškodí může být mnoho, my bychom však raději vynakládali prostředky na záměry, které budou ku prospěchu města.

7.
Fakt, že možná zaplatí 6 studií město Hennigsdorf, neprokazuje smysluplnost této investice. A jak na besedě podotkl jeden z diskutujících, jedná-li se o „slepou uličku“, měli bychom se před partnerským městem spíš stydět.

8.
Prostředky z EU lze získat kvalitním projektem, nikoli na základě ústního příslibu. V prostupu, který se snažíme prosadit referendem, požadujeme přípravu projektu již do konce roku 2006 tak, aby bylo možné podat žádosti o dotace nejpozději v roce 2007.

9.
Píšete, že prioritou je pro vás útlum průmyslové výroby v centru, ochrana historicky hodnotných budov, nalezení jejich nového využití atd. Souhlasíme. Přesně k tomuto cíli vede dobře zpracovaný projekt centra města. Ten by totiž také zabránil souhlasu k výstavbě nového lihovaru, který jste v rozporu s vaší proklamací před cca rokem udělili!

10.
Naše úsilí směřuje právě ke konkrétnímu a správnému zadání architektonické soutěže.

11.
Roční výpovědní lhůta je v nájemní smlouvě pravděpodobně již od roku 1990.

Re: Odpověď na otevřený dopis p.
Autor:  Anonym
Datum:  05.05.2005 19:25:17
Přesto na mně lidé točící se kolem p.Plecháčka působí rozporuplně(vše je jen a jen můj subjektivní pohled a názor,nikoho neobviňuji)
Dostanou se do zastupitelstva ve volbách po povodních(kdyby nebyly povodně tak by tam určitě nebyli v tak hojném počtu)
Mají dva místostarosty (v současné době spíše „měli“)
A začíná bordel.Dostávají se do rozporu se starostou.
Jsou mladí(mladší)dynamičtí,plni elánu a cítí se neohroženi.
Leč stará garda v čele se starostou jejich první nápor s těžkými ztrátami odráží.
Srazí dva místostarosty z vrcholů moci.
p.Veselý jistě nekandidoval aby byl jen obyčejný,tj řadový zastupitel,rezignuje tedy protože tam již není co pohledávat,kromě mravenčí práce v ZM.To není jako rozhodovat z pozice místostarosty.
Ti druzí mění taktiku,nesnaží se již vzít radnici přímým útokem.Dočasně se stahují a vyčkávají na vhodný okamžik,na chybu která by jim umožnila plně starostu a jeho kliku zdiskreditovat a sebe ukázat v lepším světle.Vezmou to tedy oklikou až po důkladné přípravě(kampani)s cílem správně naladit veřejnost,protože vědí že budou potřebovat její nemalou podporu.
Tito lidé také vědí že další neuvážený krok už nemohou riskovat.Kdyby to nevyšlo tak jsou politicky odepsáni.Po debaklu jež utrpěli na radnici,tak po debaklu a ostudě(o minimálních volebních preferencích nemluvě)strany na jejíž kandidátce kandidovali buď jako členové nebo nestraníci,jež sice může být vnímána jen na celorepublikové úrovni,ale určitě je hodně lidí co při volbách toto přenášejí i do politiky komunální(např.důvěryhodnost atd.).
A tady jim starosta svou neohrabaností až samolibostí poskytl přímo ideální příležitost,
aby byli před volbami vidět jak se starají o blaho města.
Starosta mohl přece pomalu připravit anketu na téma „vyhovuje vám radnice na současném místě?Co takhle ji přestěhovat?Kam byste ji chtěli?Co takhle do bývalého hotelu Praha?“.
A měl by čas politicky manévrovat,ale jakmile to samolibě urychlil tak se tohoto chytla „opozice“a je to všechno řešeno v uměle vyvolávaném nedostatku času.Operuje se s tím že teď můžeme získat z dotací až 75% později již prý jen(možná)50% částky na přestavbu.Není prý čas ztrácet čas(volby jsou blízko?).
A jak se počet podpisů blíží k počtu nutnému k vyhlášení referenda tak přípravný výbor pomalu zveřejňuje dodatkové informace(viz leták).Mluví se nikoli jako na začátku kampaně o tom jak starosta a většina zastupitelů svým nezodpovědným přístupem připravuje naše město o až 960mlKč.,ale o tom že šance Kralup na získání dotace jsou vysoké a že budou vyšší.Cožpak nejsou města s horšími centry či problémy jež budou také žádat o dotace?
Dá se to tedy pochopit i tak že je tu i šance(nepochopil jsem jestli velká,malá či bezvýznamná),že dotaci město nedostane.Ale oni hrají a doufají že vyhrají( i volby 2006?)
Ale co když ty peníze prohrají?Dotace nebudou?
Nevěšte hlavu,pokud si město vezme úvěr(a prodá třeba nějaké akcie,co ještě má,či pozemky,cokoli)tak mu zbytek ochotně půjčí,či spíše výhodně zainventují soukromí investoři.
Třeba p.skorostarosta V.Veselý.
A hurá,máme tu podnikatelsky výnosnou oblast a tedy i byznys.Spoléhat v současné době na transparentnost všech těch „nezávislých“ ať už studií,odborníků,výběrových řízení a všech zainteresovaných osob a kdoví čeho ještě je odvážné,nicméně já na ni přesto spoléhám.
I když za slovo „nezávislý“ se dneska taky schová všechno.
A na přestavbě hotelu vydělá jedna firma,navíc financování bude jistě pod drobnohledem „opozice“.
Kolik lidí(firem)si namastí kapsy při kompletní přestavbě?(čím větší zakázka a více firem tím větší finanční nepřehlednost).
Navíc starostu spousta lidí nemá ráda a zaručené zprávy jak toto(kauza hotel či náměstí)dělá blbě zatímco ti co to chtějí dělat dobře jsou utlačováni(zastrašováni,diskriminováni,šikanováni,věšeni na lampách…)jim tyto lidi zaručeně přivedou k podepsání petice a poté k odpovědi v referendu „ANO“.
I ta otázka v referendu,pokud bude,je nastavena divně(odborníci psychologové asi pomohli).
V podstatě si na ni zkuste sami pro sebe odpovědět „NE“,budete si chvíli připadat jako hlupák.
Nevybíráte mezi dvěma rovnoprávnými možnostmi,ale mezi možností dobrou a možností špatnou.(ale toto je přece subjektivní dojem co je správné a co ne)
Ale když se nad tím znovu zamyslíte tak „NE“je z mého pohledu volba menšího zla.
Protože v otázce se operuje s neurčitými a různě pochopitelnými pojmy typu „koncepčně“, „maximální využití“, „či jiných fondů“(jakých?soukromých?)atd.Když už budu pro tak nechci „maximální využití“ jež se může zítra změnit na třeba 10milionů Kč.,ale chci tam oněch uváděných až 960ml.Kč.
Položil bych otázku jinak,třeba:

Chcete stavební změny v centru města jež se svými následky dají nazvat přestavba centra?Chcete tam proinvestovat spoustu našich peněz,a možná i peněz z fondů EU jichž by v ideálním případě bylo až 960milionů Kč.
Nevíme sice co tam chceme mít ale nezávislá architektonická studie nám to ujasní.
Chcete pozastavit dosavadní postup části vedení radnice který toto ohrožuje?
přípravný výbor a přátelé Kralup

Re: Odpověď na otevřený dopis p.
Autor:  Hummer
Datum:  07.05.2005 12:50:08
To: Anonym. Vážený, dokážete si představit, že existují lidé, kteří chtějí bydlet v hezkém a logicky uspořádaném městě a nemají při tom žádné vedlejší úmysly? Já ano. Dokážete pochopit, že až se něco někdy bude stavět, bude to muset provést nějaká stavební firma? Měli by to raději postavit občané v nějaké akci Z ve svém volném čase a rozkrást při té příležitosti polovinu stavebního materiálu jak to bylo za těchto akcí zvykem? Chápete, že ta firma by měla něco vydělat aby se mohla rozvíjet, zaměstnávat lidi, platit daně? Měla by snad zisk poslat Kimovi na rakety aby se ty peníze použily na obranu proti imperialismu? Přeji hezký den a Vám postupné poznání, že všichni nejsou tak nehodni Vaší úcty a že všechny nebudete soudit dle hesla "podle sebe soudím tebe".

Re: Odpověď na otevřený dopis p.
Autor:  Anonym
Datum:  09.05.2005 18:54:48
Pro: Hummer

Jen se zamyslet nad tím zda je přednější utratit peníze co nemáme za něco co zas až tak nepotřebujeme aby nějaká firma,firmy měla,měly zisk a mohly něco vydělat,rozvíjet se ,platit daně a zaměstnávat lidi,a eventuelně zadlužit město,nebo ne zadlužit,spíše připravit o peníze co by se daly použít jinde(koupaliště,batén,parky...)nebo cestou postupných kroků(rekonstrukcemi ppř. úpravami)pomalu a na jistotu byť po delší dobu krůček po krůčku zlepšovat to naše centrum.Postup p.starosty a těch 13 zastupitelů není sice možná ůplně v pořádku ale má náznaky logiky a soudnosti.
Jak souvisí obrana KLDR s tímto tématem?

Re: Odpověď na otevřený dopis p.
Autor:  Hummer
Datum:  10.05.2005 19:46:24
To: Anonym. Jsem rád, že se stáváte čitelnější. Díky. Krůček po krůčku si například lepí vlašťovky hnízda a podobnou, jak říkáte, logikou se řídí i naši zastupitelé. Slyšel snad někdy někdo, že Karel IV. krůček po krůčku lepil Nové Město pražské. Ne, on ho založil, dal mu koncepci a teprve potom se stavělo dům od domu, desítky let. Když nebyly peníze, nestavělo se, když byly, stavělo se. A v tom je ta potíž, mnozí si myslí, že není třeba zakládat a koncipovat, že stačí jenom dělat vlašťovčí hnízda. Pomáhej nám Bůh. Krásný den.

Re: Odpověď na otevřený dopis p.
Autor:  Anonym
Datum:  12.05.2005 20:16:11
Pro Hummer
Vy chcete zakládat náměstí,tak s chutí do toho,vyberte volný plac (asi někde na kraji města kde je místo) a založte nové náměstí,které bude mít od začátku koncepci a teprve poté se začne stavět na okraji placu dům po domu.Když budou peníze bude se stavět,když nebudou nebude se stavět,třeba i desítky let,chcete-li.Doba vhodná na koncepci a teprve poté na založení je již několik set let pryč(asi 750let),v místech nynějšího centra se nikdy nestavělo koncepčně a ty budovy tam prostě jsou a pokud nechceme(proboha snad to někoho nenapadne)srovnat centrum se zemí a začít znovu,tak se s nimi musí počítat ve stavu v jakém jsou.
A nežijeme ve 14.století,to co šlo tehdy dnes nejde,Karel IV byl císař který nařídil cokoli a to se provedlo.Co takhle hladová zeď,nepotřebné a jistě i drahé opevnění,stavěné z jiných důvodů než z důvodů obrany,racionální,možná,užitečné,těžko.Myslíte že by dneska prošla stavba hladové dálnice po které by nikdy nejela žádná auta(pro nezájem investorů třeba,ale hlavně stavitelé by to věděli předem),ale bylo by to odsouhlaseno aby byla práce pro několik set(či tisíc) lidí,a vznikla by tak zbytečná stavba?

Když čtete nejen moje příspěvky tak se po přečtení zkuste na chvíli zamyslet nad jejich obsahem.
Vyplynulo by že,mám pouze pocit že v této kauze není všechna špína na straně starosty a že všechen samet není na straně té tzv.referendové opozice,a že náměstí je pouze tzv.zástupný problém.
Z vašich příspěvků mám dojem že já o voze,vy o koze.

Re: Odpověď na otevřený dopis p.
Autor:  Aee
Datum:  13.05.2005 11:35:30
To Anonym:
Myslím, že o koze mluvíte vy.
Nevím, proč by doba na koncepční plánování měla být 750 let pryč, když nejstarší budova v centru je pivovar z roku 1872?
Nikdo nechce srovnávat centrum se zemí, ale je nutné, aby tam (kromě opravdu cenných budov) stála ta spousta přístavků, dílen, garáží, zdí a několik bezcenných budov? Možná byste si měl pořádně prostudovat mapu a terén a zjistil byste, že by to tam mohlo vypadat lépe. Ale třeba vám chybí představivost.
A téma zástupného problému: hodně času a energie věnuji centru a jediné, co z toho můžu mít já, je dobrý pocit. A moje děti možná jednou centrum ...

To: anonym
Autor:  Kveta Berkova
Datum:  13.05.2005 14:01:06
Koncepce se přece netýká jen nových staveb na zelené louce. Slovem "koncepce" je míněno naplánování budoucí definitivní podoby někdy v budoucnosti, ke které (jak Hummer výborně popsal) vede postupná a dlouhá cesta. V případě rekonstrukcí je koncepce obzvlášť důležitá. V průběhu jejího zpracování se totiž právě kromě jiného rozhodne, které stavby v území ponechat a které odstranit.
Vytvořit plán neznamená nezbytně hned něco stavět a už vůbec ne zbytečně z důvodů umělé zaměstnanosti ....

Re: Odpověď na otevřený dopis p.
Autor:  Hummer
Datum:  13.05.2005 14:51:35
To: Anonym. Tak jako ptáci létají, země se točí a slunce svítí, tak rozmístění jakýchkoliv staveb, radnic, nemocnic, ulic, vodojemů, kanalizací, elektráren se plánuje, koncipuje, koordinuje. Pokud se najdou tací, kteří říkají, že ptáci nelétají, země stojí a slunce bliká, nelze diskutovat, lze jen čekat na to až poznají, že se mýlili. A až to poznají a mohlo by se diskutovat o koncepci samotné, bude možná pozdě. Pomáhej nám bůh. Hezký den.

Re: Odpověď na otevřený dopis p.
Autor:  Anonym
Datum:  13.05.2005 18:16:07
pro aee.
To by platilo kdyby tam až do stavby pivovaru nic nebylo ale první budova(či jak to nazvat,chalupa?)byla jistě postavena okolo středověké návsi,
oblast Palackého a Komenského náměstí byla ůdajně vždy centrem dění v životě středověkých Kralup,takže si myslím že stavět se začalo zhruba někdy před 750 lety,možná již dříve a budovy přibývaly a bouraly se a zase se stavěly atd.až do dnešního dne a to celou dobu (cca 750 let)bezkoncepčně.
(je to můj dojem že to takhle bylo).

pro pí.K.Berkovou
V podstatě máte pravdu,jen jsem chtěl naznačit že dělat dnes plány center není tak snadné jako když třeba římani měli plán desetitisícového města se všemi detaily a drobnostmi hotov ještě než začali stavět,a pak ho striktně dodržovali včetně plochy pro velké centrum(náměstí,snad atrium či jak tomu říkali,nevim).A s tou hladovou zdí jsem jen chtěl pošramotit obraz Karla IV jakožto osvíceného mistra plánování a koncepcív očích p.Hummera.
Ale jde mi o to že peněz není nikdy dost,a snaha křečovitě se jich zbavit gigantickou přestavbou nynějšího centra když nynější stav není až tak katastrofický.Vy jste architektka,jistě máte když se podíváte na náměstí určitou představu co a jak.

pro p.Hummer
amen.

Re: Odpověď na otevřený dopis p.
Autor:  Anonym
Datum:  21.07.2005 20:43:54
Co to je přípravný výbor?Je to pár lidí co sledují své zájmy,nebo jsou to obětaví občané co se snaží prosadit dobro,a to i cestou manipulace?
Proč manipulace?
-v přípravném výboru jsou nebo ho podporují lidé kteří si o sobě myslí že jsou morální nebo intelektuální elita města a tuto svou aurolelu dávají na odiv na cestě ke svým cílům,honosí se tituly či funkcemi ale ty o člověku mnoho neřeknou,spíše naopak,řekněte si pouze jejich jména a odmyslete si jejich funkce,co o nich víte?Co víte o jejich morálních kvalitách?
-lidé v přípravný výboru jsou v současné době podporováni kolem třítisíc obyvatel města,(z nichž si myslím že většina to podepsala kvůli naslibované téměř jedné miliardě korun,to že neslibovali nic určitého je pouze slovíčkaření),což je menšina,šikovnou otázkou bude jediná správná odpověď v referendu ANO,takže se z menšiny stane síla která změní rozhodnutí většiny(ať z různých pohledů špatné či ne,to je jedno).Kdo se ptá jestli zbývajících cca 11000lidí(co já vím kolik je v Kralupech voličů)souhlasí s návrhem,či to nazvat cestou této třítisícové menšiny,znovu opakuji že naslibované peníze v tom jistě hrály roli,pokud ne nejdůležitější tak důležitou(hodně peněz zadarmo-motto současnosti,je to prostě v lidech,proč naletí na různé podvodné hry a soutěže,protože je zaslepí ta možnost peníze snadno a rychle bez námahy)A to je důvod proč vám to tolik lidí podepsalo,kdyby o tom pouvažovali tak začne hlodat,opravdu je to tak hezké jak píšou,to přece nemůže být tak jednoduché,podepiš arch,vhoď ANO,a hop,máme miliardu na naše nové hezké centrum,a všimli by si různých AŽ,MOŽNÁ adalších pojistek.

Toto je pouze subjektivní názor Anonyma,který nechce nikoho urazit,pokud se ale cítíte dotčeni,váš problém.

Odpovědět na tento příspěvek
Vaše jméno:
Váš Email:
Nadpis:Re: Odpověď na otevřený dopis p. sta









TOPlist