Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Sobota 23. září 2023   
 Diskuzní fórum

Přestavba centra města

Aktuální fórum | Seznam diskuzních fór
Klamavé informace přípravného vý
Autor:  Anonym
Datum:  18.07.2005 19:35:13
Proč někdy na začátku tohoto problému přípravný výbor lhal?
Myslíte že by podepsalo tolik lidí kdyby věděli to co se ví teď?
Že žádných 960milionů nejen nebude ale nikdy nemohlo být.
viz citace z Kralupského zpravodaje:
Pozorně si přečtěte.

"960 mil. Kč pro Kralupy bohužel není k dispozici - stanovisko manažera rozvojových programů
( 20.6.2005 9:58:21 )
Vážení občané města Kralupy nad Vltavou,
přibližně před půl rokem se obrátilo vedení města Kralupy nad Vltavou na starostu města Mělníka Mgr. Miroslava Neumanna s otázkou, zda-li by bylo možné navázat vzájemnou spolupráci v oblasti problematiky přípravy projektů do fondů EU. Město Mělník v posledním roce uspělo se třemi projekty ve Společném regionálním operačním programu (SROP) a získalo tak cca 25 milionů Kč, a tak má dostatečné zkušenosti k tomu, aby mohlo představitelům Vašeho města poskytnout cenné rady a zkušenosti týkající se tohoto procesu. Spolupráce byla tedy navázána a jsem přesvědčen, že napomůže městu Kralupy s úspěšnou přípravou projektových žádostí o finanční příspěvky z fondů EU. Jako manažer rozvojových programů rozvoje města jsem (kromě jiného) pověřen kompletní přípravou a řízením těchto projektů.
Tímto velmi krátkým úvodem jsem Vás chtěl seznámit o této spolupráci a mé roli v tomto vztahu. Na tomto místě však publikuji ze zcela jiného důvodu. V posledních týdnech se zájmem sleduji debatu o budoucí podobě centra města v Kralupech a musím říci, že se v zásadě ubírá dobrým směrem, ale v rámci diskuse se objevuje mnoho nepřesností, které zřejmě vyplývají z neznalosti problematiky fondů EU. Není účelem tohoto článku vysvětlovat možnosti čerpání prostředků z fondů EU, ale zaměřit se na chyby, jež se různí autoři dopustili.
V dostupných médiích (http://www.kralupy.cz/centrum, http://www.mestokralupy.cz/, http://www.kralupy.cz/forum) jsem se seznámil s názory vedení města, opozice, občanů i odborníků. Nebudu na tomto místě hodnotit názory jednotlivých účastníků veřejné debaty, ale považuji za důležité Vás informovat o několika významně chybných tvrzeních.
960 mil. Kč není k dispozici
V článku „Výzva občanům Kralup nad Vltavou“, který byl zveřejněn na výše zmiňovaných internetových stránkách tvrdí přípravný výbor referenda, že „…(vlastní) peníze na rekonstrukci celého centra…by se daly znásobit pomocí dotací ze strukturálních fondů až na celkovou částku 960 mil. Kč.“ V jiném vyjádření Ing. Hušek popisuje možnost získat tyto prostředky z opatření SROPu 2.3 – Regenerace a revitalizace vybraných měst. Ano, takové opatření skutečně existuje, ale 960 mil. Kč je částka, kterou má k dispozici celá Česká republika. Jenže tato částka je určena pro 7 pilotních projektů (= 7 měst v celé ČR) a je zacílena především na projekty „Regenerace historických jader měst“ a na „Regeneraci urbanizovaného území města..“. To znamená, že žádné město nedosáhne na celkovou částku a navíc se domnívám, že město Kralupy nad Vltavou by neuspělo v konkurenci známých historických sídel. Podstatnou informací pro Vás, obyvatele, je to, že finanční prostředky z tohoto zdroje jsou již vyčerpány až do roku 2006. Tudíž se již nikdo o tyto prostředky ucházet nemůže.
V současné době probíhají debaty o podobě fondů EU pro léta 2007-2013. Z dostupných informací se může ČR těšit na cca 3x více financí než v tomto období a rýsují se i názory, na jaké projekty bude možné finance čerpat. O vhodných fondech se zmíním na konci tohoto článku."


A citace č.2:
Vážení spoluobčané,
jak asi už víte z kralupského Zpravodaje, v Kralupech nad Vltavou dochází k bouřlivé diskusi na téma rekonstrukce centra města, resp. na téma přestavby hotelu Praha na městský úřad. Část zastupitelů upřednostňuje rychlý vznik nového městského úřadu bez bližší koncepce zbytku centra z vlastních prostředků města na úkor systémového řešení celého centra s využitím dotací z evropských fondů.
Tato (většinová) část městského zastupitelstva odmítá věcně či odborně argumentovat, jedná proti doporučení České komory architektů i odborníka na strukturální fondy EU. Vedení města občany o přípravě takto zásadního rozhodnutí neinformovalo, a to až do doby, kdy tak učinili zastupitelé nesouhlasící s rozhodnutím.
Tomuto postupu, který dle našeho názoru městu škodí, je třeba zabránit a předat rozhodnutí o takto závažném problému do rukou samotným občanům Kralup. Proto jsme připravili podpisovou listinu, která má za cíl uspořádání místního referenda za zvrácení usnesení Zastupitelstva města a prosazení koncepčního řešení rekonstrukce celého centra s maximálním využitím finančních prostředků z fondů EU. Výše zmíněné usnesení ohrožuje rekonstrukci celého centra města. Přestaví-li se totiž nejdříve hotel Praha na městský úřad, nezbudou peníze na rekonstrukci celého centra, které by se jinak daly pomocí dotací ze strukturálních fondů znásobit až na celkovou částku 960 mil. Kč*!
Pokud chcete, aby o budoucnosti a vzhledu Kralup rozhodli občané, a ne pouze zastupitelé, vyslovte, prosím, svůj souhlas podpisem podpisové listiny.
Za přípravný výbor Vám děkuje:
RNDr. Andrej Plecháček
zmocněnec přípravného výboru
ředitel Dvořákova gymnázia a Obchodní akademie
a členové přípravného výboru:
MUDr. Jan Flídr, lékař
František Kyllar, podnikatel
Ladislav Paleček, generální ředitel Canon CZ
Petr Holeček, učitel
Ing.arch. Květuše Berková, architekt
MUDr. Věra Felixová, lékařka

*) Částka 960 mil. je orientační a vychází ze současných pravidel dotací ze Strukturálních fondů EU poskytovaných na rekonstrukce měst a z následujícího propočtu: 120 mil. spoluúčast města, 120 mil. podpora kraje, 720 mil. dotace ze strukturálních fondů ve výši 75 % výdajů. Podmínky poskytování dotací ze Strukturálních fondů EU se mohou v čase měnit.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  dred
Datum:  19.07.2005 12:25:07
Ale di ty. Copa nevíš že se v tomhle státě lže a krade????

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  Anonym
Datum:  21.07.2005 20:45:20
Co to je přípravný výbor?Je to pár lidí co sledují své zájmy,nebo jsou to obětaví občané co se snaží prosadit dobro,a to i cestou manipulace?
Proč manipulace?
-v přípravném výboru jsou nebo ho podporují lidé kteří si o sobě myslí že jsou morální nebo intelektuální elita města a tuto svou aurolelu dávají na odiv na cestě ke svým cílům,honosí se tituly či funkcemi ale ty o člověku mnoho neřeknou,spíše naopak,řekněte si pouze jejich jména a odmyslete si jejich funkce,co o nich víte?Co víte o jejich morálních kvalitách?
-lidé v přípravný výboru jsou v současné době podporováni kolem třítisíc obyvatel města,(z nichž si myslím že většina to podepsala kvůli naslibované téměř jedné miliardě korun,to že neslibovali nic určitého je pouze slovíčkaření),což je menšina,šikovnou otázkou bude jediná správná odpověď v referendu ANO,takže se z menšiny stane síla která změní rozhodnutí většiny(ať z různých pohledů špatné či ne,to je jedno).Kdo se ptá jestli zbývajících cca 11000lidí(co já vím kolik je v Kralupech voličů)souhlasí s návrhem,či to nazvat cestou této třítisícové menšiny,znovu opakuji že naslibované peníze v tom jistě hrály roli,pokud ne nejdůležitější tak důležitou(hodně peněz zadarmo-motto současnosti,je to prostě v lidech,proč naletí na různé podvodné hry a soutěže,protože je zaslepí ta možnost peníze snadno a rychle bez námahy)A to je důvod proč vám to tolik lidí podepsalo,kdyby o tom pouvažovali tak začne hlodat,opravdu je to tak hezké jak píšou,to přece nemůže být tak jednoduché,podepiš arch,vhoď ANO,a hop,máme miliardu na naše nové hezké centrum,a všimli by si různých AŽ,MOŽNÁ adalších pojistek.

Toto je pouze subjektivní názor Anonyma,který nechce nikoho urazit,pokud se ale cítíte dotčeni,váš problém.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  Ghost
Datum:  16.09.2005 15:39:30
To víš, když už sme vstoupili do tý únije, tak z ní musíme taky něco pumpnout ... dyť my sme ty vychytralí češi, který v tom prostě uměj chodit ... a řekněme si po pravdě ... Kralupy tu miliardu potřebují nejvíc ...

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  míla
Datum:  19.09.2005 09:23:40
Už to, že jsi si dal přezdívku anonym, svědčí o tom, že jsi zbabělec, který se pod svůj !názor" nikdy nepodepíše a nikdy nevystoupíš z z tý svý zbabělý anonymity. Plácáš plky a fakta tě vůbec nezajímají. Jestli si myslíš, že je normální vyhodit 100 mil. za jeden téměř nově zrekonstruovaný barák tak jseš u mě pako. Co teda bude s bývalým pivovarem, které město koupilo cca za 32 mil? Tam je pole neorané pro novou radnici. A neotírej se laskavě o lidi, kteří na rozdíl od tebe se pod svůj názor podepisují.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  míla
Datum:  20.09.2005 13:01:45
Co jsem zač? Trochu divná otázka, spíš asi měla být, co se do toho pleteš?
Jsem ženská středního věku se dvěma dětmi a záleží mi na tom,aby Kralupy už konečně "prokoukly" už kvůli nim. Nebudu vůbec s tebou polemizovat o fondech EU, když budou, dobře, když ne, musí se to zvládnout bez nich. O to větší blbost mi připadá, že se vyhodí 100 mil. za jeden barák. To znamená, že ostatní investice budou seškrtány nebo nebudou vůbec, v centru se vůbec nic nepohne, akorát hotel Praha dostane jiný kabát a netroufám si říct zda bude lepší. Ale co bývalý pivovar, který stál víc než hotel Praha? Tam se mělo začít budovat s podporou dobrého projektu. A těch 100 mil. by bylo 100% vidět. Ale to tě asi nezajímá, že, ty se staráš o p. Plecháčka, Veselého a další, kteří mají jiný názor než ty. A můžu zcela s čistým svědomím říct, že v tomhle "jedu" s nima, i když o sympatiích vůči n ě k t e r ý m lidem z přípravného výboru se nedá u mě mluvit.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  qark
Datum:  21.09.2005 12:20:18
Koukám, anonyme, že tady se škubeš z posledních sil, jako kdyby tě mělo kralupské referendum odtrhnout od koryta...........
Odpověz pěkně Míle, proč tolik trváš na jedný (dle nabídky) hnusné budově radnice a proč se vůbec nezajímáš o okolí.
A to na čem mi záleží úplně nejvíc je to, abys nás tu nebtěžoval otázkami: Co ty jsi zač?
Sám nemáš dost odvahy, abys uvedl svoje jméno, a ani slušnosti k ostatním, ty bojovníku za hnusnou radnici pro tupé masy (vedení města)!

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  demon
Datum:  21.09.2005 13:06:46
me by zajimalo, co obcanum - trebas me, (zivnostnik, 22 let), prinese, kdyz bude mit mesto novou radnici. Prestiz? Pychu? Sebevedomi? Tak to rozhodne ne. Jo, to kdyby mesto dokazalo opravit rozmlácené silnice, to bych ocenil.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  Anonym
Datum:  23.09.2005 11:36:27
Kdo v této "diskuse kromě vás p.Qark uvedl své jméno?

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  jmac
Datum:  23.09.2005 14:13:53
Jen tak mimochodem nove bytovky na Hradku stali asi 50 melouny a je tam asi 50 bytu takze za 160 melounu by musela stat uplne nova radnice a s fasadou ze zlata

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  qark
Datum:  23.09.2005 14:25:57
pavle-anonyme, nevyzíval jsem tě k prozrazení tvého jména, ale jen k tomu, aby ses choval trochu slušně a neobtěžoval nás tou jednou otázkou, která zrovna od tebe zní dost hloupě.
Dále jsem tě vyzíval, abys odpověděl Míle na její otázku. Mne ta odpověď velmi zajímá. Tak neotálej a sem s ní.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  míla
Datum:  23.09.2005 17:50:04
No tak anonyme, těším se na odpověď. Mimochodem Míla je mé pravé jméno.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  Anonym
Datum:  26.09.2005 11:43:45
Paní Míle se omlouvám za poněkud špatně formulovanou otázku která ji mohla urazit.
A na žádné radnici netrvám,ale nebudu proti jen proto že se to nosí,můj názor je že to není tak špatný nápad,který ale prostě něco stojí.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  qark
Datum:  26.09.2005 13:27:30
Anonyme, když nebudeme stále hledět na těch tvých 960. miliónů, řekni mi, co se ti dál nelíbí na programu Přípravného výboru.
Sám říkáš, že vlastně chceš to samé, ale v opačném pořadí (radnice a pak centrum).
Postavit radnici a pak se starat o zbytek mi nepřijde moc taktické, neb, pokud to udělám naopak, tak mi to centrum přeci vydělá pár korun navíc než současné Kralupy a přláká i pár nových obyvatel, kteří tu ty daně budou taky platit plus další věci........
Pokud nám jde tedy o to samé (skoro), měli bychom postupovat uváženě.
Na radnici se stejně někdo napakuje, ať je starostou, kdo chce.
Nejsem si si jist, ale určitě se tě celá věc velmi osobně dotýká, neboť, i když vlastně chceš skoro to samé, stále se pereš za město.
Přijde mi zvláštní, že nikdo z radnice zde oficiálně nevystoupil, aby nás přesvědčil.
Jinak, až budeš zase psát tak dlouhý román, projdi si celou kauzu úplně od začátku a zkus udělat neprůstřelnější pár faktů, kterými se oháníš.
A vůbec. Když tak rád píšeš, udělej nám tu rozbor i celého programu radnice týkající se této věci. To je to, co nám tu chybí (bez ironie).

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  Míla
Datum:  26.09.2005 14:16:16
Ahoj anonyme,
sice mi dalo trochu zabrat přelouskat tvůj poslední roztahaný článek, ale opět to stálo za to. Pořád nechápu, co tě vede k úvahám, že je lepší napřed rekonstruovat hotel Praha, utratit všechny peníze a pak někdy v budoucnu se starat o centrum. Píšeš, "že by bylo hezké za evropské peníze rekonstruované centrum a pak by se nevědělo co s hotelem"! To už ti snad vážně přeskočilo? Co je na tom špatného, že by se za e v r o p s k é peníze, které se mimochodem vyhazují jinde z oken udělalo něco pro Kralupy? A proč si myslíš, že by se pro jeden barák - hotel Praha nenašlo využití? Přece obráceně je všechno mnohem složitější! Mít drahou radnici a vedle chátrající centrum je tvůj cíl? Já chci přesně opak, protože hotel vedle pěkného centra jistě získá na hodnotě a město možná jeho pronájmem nebo prodejem ještě vydělá. Co se týče účasti na referendu, mě osobně překvapila poměrně slušná účast, protože k volbám v roce 2002 přišlo cca 40% voličů. Já z toho usuzuji, že ti, co k referendu nepřišli je ta "mlčící většina", která se do ničeho nemíchá. Tohle je u mě to tupé stádo, které jsi nedávno citoval.
Věřím, že přípravný výbor bude pokračovat v úsilí zmařit jednání o nové radnici z hotelu Praha.
P.S. Ty plakáty, co jsem osobně rozvěsila, jsem už uklidila.
Ještě poslední úvahu, anonyme. Já se tady možná snažím ti vysvětlovat něco, co jistě dobře víš sám. Možná je tvým úkolem schválně mlžit a psát takové ty plky, které normální lidi otráví a řeknou si polibte mi už s tou rekonstrukcí centra p... a přípravný výbor postavit do pozice prospěchářů, kteří z toho budou něco mít, i když nikdo neví co. Je naší národní vlastností pořád koumat, co za tím vlastně je, komu to prospěje apod. A ty jsi, milý anonyme, toho velmi zdařilý příklad.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  Anonym
Datum:  26.09.2005 18:01:14
Takže referendem které mělo dát zapravdu jedné nebo druhé straně se nic podle vás nic nevyřešilo,takže se asi pojede dál?
Peru se za město protože se mě tato věc osobně dotýká?
Ano dotýká,bydlím tady.
Peru se za město?
Já si spíš myslím že pouze vyjadřuji svůj pohled na celou věc.
Vadilo mi zde jednostranné plkání a pomluvy různých existencí.
Nevím jestli zde za město nevystoupil někdo proto že nemá potřebu vás o něčem přesvědčovat.
Z té mlčící většiny jistě velká část nepřišla protože cítila averzi k přípravnému výboru,přišli většinou ti co cítí averzi k městu(resp.k 13zast.)

Je to jednoduché,13zastupitelů chce novou radnici,8(asi)chce monstrózní rekonstrukci centra,radnice ustoupila a zadala okrajové(ale přec)zadání řešení širších vztahů či jak se to jmenuje.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  míla
Datum:  26.09.2005 18:43:55
Anonyme, na tvoje argumenty fakt nemám. To je pro normálního člověka předem prohraná bitva. Jenom tě chci ubezpečit, že jsem k referendu nepřišla proto, abych vyjádřila averzi k městu nebo 13 zastupitelům, ale proto, že rekonstrukce hotelu Praha za 100-150 mil. je největší hovadina, srovnatelná s vybouráním celé pěší zóny komunisty za minulého režimu. Rozdíl vidím v tom, že tenkrát to mohl běžný občan těžko ovlivnit, ale teď lidé tu šanci dostali. Je mi opravdu hrozně moc líto, že jí Kralupáci nevyužili a Kralupy zůstanou dál ošklivým, nepřitažlivým a arichitektonicky nemožným městem s luxusní radnicí.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  Ghost
Datum:  27.09.2005 19:50:28
Už bych to neřešil! Zbytečně se snažíte (a hádáte). Každej má prostě svůj názor, a tak to je. Jaké je spektrum názorů v Kralupech ukázalo referendum a argumenty, že lidi nepřišli k referendu, protože jim to bylo jedno je naprostá blbost! Chci-li hlasovat NE, tak jednoduše nepřijdu, protože když půjdu, tak tím zvýším účast, která by mohla přesáhnout 50% a v tom případě by zajisté zvítězilo ANO, protože příznivci přijdou za každou cenu.
Howk a už to prosím nerozebírejte!

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  míla
Datum:  27.09.2005 21:04:14
Jestli tě to nebaví, tak to prostě nečti nebo si čti jiné diskuzní fórum. Na nějaký zakazování jsem dost háklivá. K volbám v r. 2002 přišlo pouze 40% lidí, takže podle mě, těch 13 zastupitelů, kteří rozhodli o radnici nemá dost silný mandát. Rozebírat si můžu co chci, nazdar!

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  Anonym
Datum:  27.09.2005 21:25:18
Na volebním bilboardu bylo "VY ROZHODNETE"
Rozhodli jsme,ale přípravný výbor to asi nehodlá brát na vědomí.
Chtěli asi demokraticky řvát že jsou v právu pokud by se voliči rozhodli že jsou pro jejich variantu a referendum by bylo platné.
Ale teď také demokraticky řvou i když se dle znění zákona tímto ohánět nemohou,ale oni se tím stejně ohánějí.
Ohánět se referendem pokud by to bylo v jejich prospěch,
ale nerespektovat vůli(nevůli-neůčast)při neůspěchu,protože možnost že vyhraje odpověď NE byla doslova nulová,
a druhou možnost výhry možnosti NE,tj.nedostatečná üčast nerespektovat a vydávat ji za své vítězství,prostě ........... politika.

Jejich myšlenka byla asi podobná rčení Henryho Forda:
"V mé fabrice si každý zákazník může vybrat automobil přesně v té barvě kterou si přeje.
Pouze pod jedinou podmínkou,že to bude černá."
Otázka za hubičku,kdo řekl:
"Kdybych měl posledních pět dolarů,čtyři z nich bych dal do reklamy".
(nápověda je v textu).

A k tomu vybourání pěší zóny:Myslíte že byla vybourána bezdůvodně?

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  Anonym
Datum:  27.09.2005 21:30:48
Ale dle zákona není potřeba pro platnost voleb do městského zastupitelstva nadpoloviční účast.
A mandát bude při těchto volbách do ZM stejně silný ať příjde 1%nebo 99%voličů.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  Ghost
Datum:  28.09.2005 19:12:17
To nemá cenu - Míla je prostě nevybitá, a tak se jen potřebuje pořád hádat!
A na zakazování musíš být zvyklá - netvrď mi, že jsi nezažila komunismus :oD

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  lutty
Datum:  29.09.2005 14:35:39
otázka: Když se radnice přestěhuje z hotelu SPORT do hotelu PRAHA a hotel Sport tímto zvýší svoji ubytovací kapacitu, kdo na tom bude nejvíce profitovat ???? :o))) jasně že občané..... Radnice se stějně do hotelu Praha celá nevejde, což je taky "moc fajn"...jako občanovi Kralup mi to osobně hodně pomůže....na druhou stranu, když pojedou na MÚ lidé autem tak můžou zaplatit parkovný na náměstí....bude se plnit kasa :o)))
Osobně jsem volil ANO.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  míla
Datum:  03.10.2005 09:25:05
Ghoste, nevím proč lezeš na tohle fórum, od toho to je, aby si tam člověk psal svoje názory. A proč si mám zvykat na zakazování? Fakt nechápu, třešničko.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  Ghost
Datum:  05.10.2005 13:26:47
Proč lezu na tohle fórum? Abych se pobavil tím, jak tady pořád řešíte hovadiny, který čtete stejně jen vy. A hlavně se bavím tím, jak z Kralup víc než jsou.
Kralupy jsou čistě pro průmysl vybudované město a ani EU vás z toho nedostane :oD

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  míla
Datum:  05.10.2005 20:21:03
Tak když se bavíš, proč zakazuješ? Asi to čteš taky, viď. Dál už mi to nedává smysl, promiň. Odcházím na jiné fórum.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  mila
Datum:  04.11.2005 06:24:55
Jestli se chceš Ghoste pobavit , přečti si říjnový Zpravodaj, článek p. starosty a jistě se také velmi dobře pobavíš. Chce to obrnit se cynismem a nemyslet na to, že tohle hovado nám vládne.

Re: Klamavé informace přípravnéh
Autor:  dred
Datum:  08.11.2005 10:13:06
Fůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůj! Tak toť můj názor.

Odpovědět na tento příspěvek
Vaše jméno:
Váš Email:
Nadpis:Re: Klamavé informace přípravného vý

TOPlist