Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Neděle 19. května 2024   
 Diskuzní fórum

Přestavba centra města

Aktuální fórum | Seznam diskuzních fór
Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  Bartoš
Datum:  27.03.2006 17:47:28
Co nového v přípravě rekonstrukce centra města ?


Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 7. 12. 2005 odsouhlasilo záměr rekonstruovat centrum města (areál pivovaru, mlýnů a jejich bezprostředního okolí) způsobem vycházejícím z architektonicko-urbanistické studie „CENTRUM“ č. 2 a uložilo městskému úřadu neprodleně objednat územně technické podklady - geodetické zaměření území a jednotlivých využitelných objektů, stavebně-technický a statický průzkum a geologický průzkum.

Zastupitelstvo města dále uložilo radě města ustavit pracovní komisi „Odborné pracovní skupiny CENTRUM“, která urychleně vytvoří návrh zadávacích podmínek pro vypracování podrobnější urbanistické studie řešeného území na úrovni „územního plánu zóny“.

Rada města na svém jednání dne 14. 12. 2005 ve smyslu výše uvedeného usnesení ZM ustavila pracovní komisi a jmenovala předsedou této komise Ing. Ivana Lipovského, CSc. Za členy komise jmenovala Ing. Marka Czechmanna, prof. Ing. Čeňka Jarského, DrSc., Ing. arch Tomáše Havrdu a Ing. Františka Bartoše. Externími konzultanty komise jmenovala Mgr. Jiřího Markla, Václava Točíka a Zdeňka Sypeckého. Organizačním zajištěním pověřila Bc. Kamila Haince. Komise je oprávněna přizvat další externí konzultanty dle svého výběru.

Dále rada města provedla identifikaci autorů anonymně vyhotovených architektonicko-urbanistických studií „CENTRUM“, s tímto výsledkem:

- autorem studie č. 1 je: Ing. arch. Michal Sborwitz
- autorem studie č. 2 je: SATRA-PICEK ARCHITECTS, s.r.o.
- autorem studie č. 3 je: A-57, Ing. arch. Jiří Hánl
- autorem studie č. 4 je: Architektonický ateliér ABV, s.r.o.

Všechny studie je možno ve zjednodušené podobě shlédnout na: http://www.mestokralupy.cz/ostatni_rekonstrukce.asp
nebo ve vestibulu MěÚ, U Cukrovaru 1087 a ve vitríně na pěší zóně (Jungmannova ul.)

Pracovní komise zahájila činnost 21. 12. 2005 a základě jejího návrhu
rozhodlo zastupitelstvo města na veřejném zasedání dne 8.3.2006, v návaznosti na výše uvedené kroky, o pořízení urbanistické studie centra města, jež bude mít vlastnosti tzv. „regulačního plánu zóny“. Cílem nové podrobnější studie je navrhnout novou podobu centra města, včetně Jungmannovy, Husovy, Jodlovy a Žižkovy ulice, kvalifikovaně navrhnout nové využití současných budov, celkově vyřešit dopravu, včetně parkovacích ploch a nově navrhnout i oddychové a zelené plochy. Na jejím základě pak budou zpracovávány navazující projektové dokumentace k jednotlivým budovám a veřejným prostranstvím. Zadávací podmínky výběrového řízení na zpracovatele této studie jsou umístěny na:
www.mestokralupy.cz/ostatni_vyzvy.asp
Konečný termín pro odevzdání nabídek od potencionálních zpracovatelů studie je 15. duben 2006.

Re: Aktuální stav přípravy rekon
Autor:  Bartoš
Datum:  15.06.2006 10:18:29
Dne 8. 3. 2006 zastupitelstvo města schválilo zadávací podmínky pro tvorbu uvedené studie a pravidla výběrového řízení na zpracovatele studie. Poté bylo toto výběrové řízení vyhlášeno s tím, že konečný termín pro předložený nabídek od uchazečů - potenciálních zpracovatelů studie byl stanoven na 15. 4. 2006.

Dne 20. 4. 2006 pracovní komise „centrum“, na základě pověření zastupitelstva, provedla otevření nabídkových obálek od uchazečů na zpracování studie. Celkem své nabídky předložilo 5 odborných subjektů - Ing. arch. Michal Sborwitz, Architektonický ateliér ABV, CASUA s.r.o., HELIKA a.s. a SATRA PICEK ARCHITECTS s.r.o.
Komise následně nabídky vyhodnotila z pohledu splnění požadovaného způsobu zpracování a jejich výhodnosti (hodnotící kritéria - nabídková cena, termín zpracování, reference, ostatní parametry smlouvy o dílo, vize konceptu), a poté se usnesla na následujícím doporučení pro zastupitelstvo, ohledně výběru 2 zpracovatelů I. stupně studie - konceptu studie.

„Pracovní komise „centrum“, po vyhodnocení jednotlivých nabídek od uchazečů, doporučuje ZM vybrat za zpracovatele I. stupně předmětné studie spol. CASUA s.r.o. a spol. SATRA PICEK ARCHITECTS s.r.o., a za náhradního zpracovatele spol. HELIKA a.s. pro případ odstoupení některého ze schválených zpracovatelů, jakožto předkladatele nejvhodnějších nabídek.“

Dne 26. 4. 2006 zastupitelstvo města přijalo následující usnesení:

1) ZM bere na vědomí doporučení pracovní komise „centrum“ ohledně výběru zpracovatelů I. stupně „Urbanistické studie k regulačnímu plánu centra města Kralupy nad Vltavou“.

2) ZM schvaluje zadání zpracování předmětné studie, podle pravidel pro zpracování studie schválených ZM, č. usnesení 06/2/1, dne 8. 3. 2006, spol. CASUA s.r.o. a spol. SATRA PICEK ARCHITECTS s.r.o., a za náhradního zpracovatele schvaluje spol. HELIKA a.s.

Po podepsání příslušných smluv o dílo vybraní zpracovatelé studie zahájili práce na I. stupni studie - „koncept studie“. Předpokládá se, že v průběhu prázdninových měsíců bude po dokončení prací a vyhodnocení obou konceptů, zastupitelstvem města vybrán zpracovatel, který zpracuje závěrečný - II. stupeň (výše popsané) urbanistické studie.

Re: Aktuální stav přípravy rekon
Autor:  dědek z okolí
Datum:  19.06.2006 12:18:17
Neba mě to číst. Příště to řekni ve zkratce.

Re: Aktuální stav přípravy rekon
Autor:  bába z pole
Datum:  26.06.2006 16:51:55
To von ale hošánek neumí...

Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor: 
Datum:  12.12.2006 11:47:53
bába z pole:To von ale hošánek neumí...


No on je hošánek? No tak to by neměl radši psát vůbec nic!!! Teda kromě přímení svýho starýho :-))))))


Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  Josef
Datum:  30.12.2007 10:06:13
Kralupy: Architekti představí centrum ve mlýně. Řešení kulturního centra v bývalém mlýně, které zahájí rekonstrukci centra Kralup nad Vltavou, představí tým expertů na začátku příštího roku na setkání v kulturním domě Vltava. „Kulturní centrum vznikne z průmyslové budovy mlýna, postaveného v roce 1919,“ připomněla mluvčí kralupské radnice Lenka Šafratová s tím, že v bývalém mlýně mají být prostory pro knihovnu, muzeum, konferenční sál a turistické informační centrum. Na setkání, které se koná 9. ledna od 17 hodin, představí architekt Stanislav Picek, jehož firma uspěla v letošní soutěži na rekonstrukci centra, své záměry vycházející ze zadání města. Filozofii nové knihovny tam představí Ladislav Kurka a příští podobu kralupského muzea bude prezentovat Zdeněk Kesner. Vladimíra Jilečková z firmy Finanční poradenství, pověřené městem zpracováním studie proveditelnosti, seznámí návštěvníky s možnostmi investování projektu. „Občané mají možnost zasáhnou do přípravy projektu, který bude mít vliv na jejich život ve městě. Chceme jim umožnit, aby se s přestavbou centra sžili dříve, než začne,“ uvedla k setkání kralupská místostarostka Šárka Drobná. (pe)

Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  Anon
Datum:  17.02.2009 09:43:22
Na zdi pivovaru je krásný barevný plakát.

A tím celá přestavba města skončila

Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  Emil Kleman
Datum:  03.03.2011 20:57:05
A ten plakát je tam až do dnešních dnů. Je opravdu krásný, ale jeho obsah již ne. Jde z něho chlad, despekt a ignorace ke všemu čeho se to týká, a to i samotného okolí...

Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  kralupák
Datum:  24.11.2011 17:36:48
Někde jsem zahlédl projekt na úpravu Máje na MÚ. Dokonce se prý již prostory vyklízí. To znamená, že původní velkolepý plán na zbourání mlýnu a pivovaru asi padl. A co hotel Praha na náměstí ? Nemohl se pronajmout, aby město získalo nějakou korunu než se zbourá ?

Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  pro kralupáka
Datum:  24.11.2011 21:18:04
S přestavbou Máje se má začít tuším v březnu 2012. Co bude dál nikdo netuší. Ale plakát na zdi nesundaj a nesundaj a ten odkaz na www stránky je taky k ničemu. Odkup hotelu Praha stál určitě dost peněz, ale užitek žádný. Jednoznačně prodělečná akce. A pochybuju, že ho město pronajme. To dřív spadne sám.

Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  pro oba
Datum:  25.12.2011 23:42:41
Spíše je zarážející fakt nevhodnost tohoto objektu pro městský úřad. Prakticky 40% objektu je chodba a schodiště. Kanceláře z důvodu potřeby denního světla smí být pouze po obvodu apod. Tato budova je prostě na MÚ nevhodná. A jestli podle toho co jsem slyšela do ní má padnout 180 milionů, tak bych byla pro defenestraci lidí co to mají na starost.

V.P.

Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  Martin
Datum:  26.12.2011 14:46:22
A co by se s tím Májem asi tak mělo udělat? Zbourat? To by vyšlo ještě daleko dráž. Ať už se konečně začne něco dít a buďme rádi , že tam ten úřad bude. Když se nám nebude furt něco líbit tak to centrum nebude aní za sto let. Jinak v budově mlýna bude mít VŠCHT kampus. Náklady by měli být 400 milionů a určitě se tak zvýší prestyž Kralup ovšem určitě se zase najde plno rejpalů, kterým se to nebude líbit.

Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  čertice
Datum:  16.02.2012 22:31:51
No jasně, musíme být přece zastupitelům vděční, že se konečně probrali (po 5 letech:-). Chystejte slavobrány a pějte ódy.

Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  Jitka
Datum:  05.03.2012 17:49:47
A proč ve Zpravodaji bylo, že se Koberce Brázda od 1.3.2012 stěhují do OD Máj. Takže se všechno vystěhovalo a stěhují se tam jiní obchodníci????

Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  pro Jitku
Datum:  05.03.2012 18:14:01
Koberce Brázda jsou pod \"Globalem\" a to je úplně jiná budova. Ta městu nepatří.

Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  rejpal pro Martin
Datum:  28.03.2012 20:26:52
Nový úřad mohl být dávno v Pražáku kdyby.... Podle starosty a spol. byla přestavba Pražáku za 80 mega předražená ale přestavba Máje za dvojnásobek předražená není.

Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  Martin
Datum:  29.03.2012 13:45:51
Jenže podle studie , která je se má Pražák zbourat. Kromě toho co a Májem. Je to strašná stavba do které by se jenom cpaly peníze i když by nebyla využitá. Takhle projde kompletní rekonstrukcí a využitá bude. tyhle diskuze k tomuto tématu jsou úplně o ničem, protože je úplně jedno jak to dopadne.Bude to všechno špatně to je už teď jasné.Možná by nebylo od věci postavit radnici třeba na Marsu. To by nebylo špatné a určitě by to proběhlo daleko rychleji a v klidu.

Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  rudá planeta
Datum:  10.04.2012 21:10:56
Na Mars by potřebovali vystřelit hlavně ti co tady skoro 6 let lžou lidem.

Re: Aktuální stav přípravy rekonstru
Autor:  Ruiz
Datum:  12.06.2012 20:57:31
Já si myslím že město jen mlží a nový úřad hned tak nebude.

Odpovědět na tento příspěvek
Vaše jméno:
Váš Email:
Nadpis:Re: Aktuální stav přípravy rekonstru

TOPlist